Football.jpg
Goshen Varsity Football
vs Reeltown
Football.jpg
Goshen Varsity Football
vs Trinity
Football Homecoming.jpg
2020 Goshen Homecoming
Court
Football Homecoming.jpg
Goshen Varsity Football
vs Pike County
Football.jpg
Goshen Varsity Football
vs Montgomery Catholic